Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Podľa GDPR a Zákona máte:

  1. Právo na prístup k údajom
  2. Právo na opravu
  3. Právo na vymazanie
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
  5. Právo na prenosnosť údajov
  6. Právo namietať
  7. Právo odvolať súhlas
  8. Právo podať sťažnosť

Súbory Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.Tieto súbory cookies tvoria základ potrebný na prevádzku našich webových stránok. V týchto súboroch sa uchováva napríklad overenie prístupu do zabezpečených častí webových stránok.