Obchodné podmienky

A. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.pincolada.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Predávajúcim je: Monika Sedláková, Kurská 25, 040 22 Košice ičo:51 554 275.

B. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. , ktorú kupujúci vytvorí vyplnením a odoslaním formulára na internetovej stránke.

C. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

D. Možnosti dopravy

Slovenská pošta – doporučená zásielka.

Doručenie vrámci SR:

Slovenská pošta – doporučená zásielka : 1,90€

E. Platba

Spôsoby platby:

F. Dodacie podmienky

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 15 dní.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy počas -dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy vrátane nákladov na dopravu. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby, kompenzované budú len náklady vo výške, ktorá je rovnaká ako najlacnejší spôsob dopravy.